+420 549 255 496 /  

Nesovice: malá vodní nádrž Hrubé díly

Zhotovená PD: 

od investičního záměru až po projektovou dokumentaci k provádění stavby


Záměr:

Obec chtěla vybudovat na místě rozsáhlé podmáčené rákosiny vodní nádrž.

Vodní dílo bylo navrženo jako boční nádrž dotovaná bezejmenným tokem, přítokem Litavy. Účel nádrže je krajinotvorný s extenzivním chovem ryb.

Vzhledem k rovinatosti území je nádrž navržena s obvodovou hrází. Nádrž podporuje zvýšení biodiverzity, proto byla funkčně rozdělena na litorální zónu oddělenou průceznou hrázkou a vlastní plochu rybníka.  Břehová linie je doplněna o zálivy, v půdorysu má vodní dílo tvar „šlápoty“. Okolí je doplněno výsadbami a biotechnickými objekty pro živočichy, později též obcí o mobiliář.

Nádrž byla postavena v roce 2012 a byla též doplněna informační tabulí s přínosy projektu.

 

Projektováno 2008 - 2010
Investor: Obec Nesovice

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /