+420 549 255 496 /  

Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES

Záměrem investora je na vymezených parcelách založit prvky ÚSES a krajinné prvky navržené  v rámci  schválených  komplexních  pozemkových  úprav  zaměřených  na  výsadby zeleně  v krajině  a  ochranu  půdy.  Tyto  pozemky  jsou  vymezeny  platným  územním  plánem obce  a  jsou  pro  tyto  účely  vyhrazeny  v nedávno  proběhlých  komplexních  pozemkových úpravách. Jedná se o interakční prvky  IP 10,  IP 29 A a B,  IP U křížku, lokální biokoridor LBK  4B,  zatravnění  údolnice.

Projektováno 2013 - 2016
Investor: Obec Komořany

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /