+420 549 255 496 /  

Projekty vodních toků

Bílovka v CHKO Poodří: komplexní revitalizace

(2001 - 2007)
Povodí Odry, státní podnik

Trnávka v Trnavě: revitalizace toku

(2016)
Mesto Trnava, SR

Ponávka v Komárově: intravilánová úprava

(2015 - 2017)
Veřejná zeleň města Brna

Odra: úpravy koryta u Polaneckého lesa

(2011 - 2013, AD 2014 - 2015)
Povodí Odry, státní podnik

Opava nad Krnovem: protipovodňová opatření

(2011 - 2012)
PÖYRY Environment a. s./Povodí Odry s.p.

Opusta: revitalizace toku

(2015 - 2017)
Povodí Odry, státní podnik

Svratka v Borači: odběr na MVE

(2010 - 2012)
Tišnovská dřevovýroba s. r. o.

Svratka v Brně (IKEA): úpravy břehu

(2006 - 2007)
Dobrý dům, s.r.o. Brno

Syrovínka nad Syrovínem: hrazení bystřiny

(2007 - 2008)
Lesy ČR s.p.

Syrovínka pod Syrovínem: odbahnění toku

(2007)
Lesy ČR s.p.

Vlčnov: stabilizace drobného toku

(2006 - 2007)
Lesy ČR s.p.

Blata v Bystročicích: protipovodňová ochrana

(2016)
Povodí Moravy, s.p.

Zamazaná pod Miloticemi: odbahnění toku

(2016)
Povodí Moravy, s.p.

Malá Vrbka: stabilizace koryta lesní bystřiny

(2013 - 2017)
Lesy ČR s.p.

Rudický potok: stabilizace koryta

(2013)
ŠLP Masarykův les Křtiny, MU v Brně

Bělá u Lhoty Rapotiny: přeložka koryta

(2017)
SUDOP BRNO, s.r.o./SŽDC

Zámecká Morava: revitalizace toku

(1997 - 2003)
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Čerlinka a Třídvorka

(1998 - 2003)
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Skalský potok: revitalizace toku

(2017 - 2018)
Lesy České republiky, s.p.

Brušovecký potok: revitalizace toku

(2017 - 2018)
Lesy České republiky, s.p.

Projekty nádrží

Kuřim: revitalizace vodní nádrže Srpek

(2007)
Město Kuřim

Otnice: malá vodní nádrž v biocentru Žleb

(2006 - 2007)
Obec Otnice

Růžová: poldr a revitalizace toku

(2016 - 2017)
Státní pozemkový úřad

Komořany: obnova nádrže Studýnka

(2013 - 2016)
Obec Komořany

Drahany: obnova návesní nádrže

(2007)
Městys Drahany

Podolí: poldr Hrušky

(2004 - 2005)
Obec Podolí

Přítoky Divoké Orlice: poldry

(2003 - 2006)
ZVHS - Oblast povodí Labe

Strážek: obnova rybníka Pod Jemnicí

(2001 - 2002)
Obec Strážek

Sluňákov: obnova nádrže Rozvišť

(1998 - 2003)
Magistrát města Olomouce

Ždánice: malá vodní nádrž Salaš

(2016 - 2017)
Město Ždánice

Boršice u Buchlovic: nádrž pod Sv. Janem

(2016 - 2019)
Obec Boršice u Buchlovic

Štěpánovský potok u St. Města: soustava nádrží

(2016 - 2018)
Ing. Dušan Juříček

Žádlovice: malá vodní nádrž U Pily

(2016 - 2018)
Lesy České republiky, s.p.

Horní Opava: poldry

(2011 - 2012)
PÖYRY Environment a. s./Povodí Odry s.p.

Litultovice: obnova nádrže

(2018 - 2019)
Obec Litultovice

Kuřimka: sedimentační přednádrž a mokřad

(2011 - 2014)
PÖYRY Environment a. s./Povodí Moravy, s.p.

Kamenná Horka: obnova nádrže 1 a 2

(2008 - 2010)
Obec Kamenná Horka

Strážnice: zámecký park - obnova nádrží

(1997)
Ústav lidové kultury Strážnice

Přerov - Újezdec: posouzení poldru

(2016)
Statutární město Přerov

Starý Hrozenkov: revitalizace nádrže

(1998 - 2002)
Obec Starý Hrozenkov

Žítková: revitalizace nádrže

(1998 - 2001)
Obec Žítková

Odry: revitalizace lokality Vladař

(2006 - 2007)
Město Odry

Skřivany: vodní plocha Sv. Anna

(2017)
Obec Skřivany

Nectava: rekreační nádrž

(2017 - 2018)
MIKROP Čebín, a.s.

Pržno: obnova malé vodní nádrže

(2018 - 2020)
Obec Pržno

Ptáčov: obnova nádrže

(2016 - 2018)
pan Libor Vaněk

Projekty krajinných prvků

Kobylí: revitalizace lokality Smraďula

(2012 - 2015)
Obec Kobylí

Karlovy Vary: biocentrum Meandr Ohře

(2006 - 2007)
Ekologická dílna Brno/Město Karlovy Vary

Starovice: revitalizace rybníka a toku

(2011 - 2015)
Obec Starovice

Hovorany: mokřady v biocentru

(2012 - 2013)
Dr. Ing. Petr Marada

Klentnice: obnova sadů - prvky ÚSES

(2013 - 2015)
Obec Klentnice

Nošovice - Hyundai: kompenzační opatření

(2006 - 2007)
Kovoprojekta Brno a.s./Moravskoslezský kraj

Jaroměř - Josefovské louky: ornitologický park

(2014 - 2016)
Česká společnost ornitologická

Velké Pavlovice: biocentrum Zahájka

(2008 - 2010)
Město Velké Pavlovice

Žatčany: biokoridor I a II

(2011 - 2014)
Obec Žatčany

Lednice: revitalizace lokality Hozloky

(2010)
Obec Lednice na Moravě

Kozinec: rekultivace poddolovaného území

(2009 - 2013)
OKD a.s.

Rapotice: revitalizace lokality Dolna

(2008)
Obec Rapotice

Morkůvky: mokřad

(2014 - 2016)
paní Olga Nádeníčková

Hustopeče - Křížový kopec: rozšíření biocentra

(2016 - 2017)
Město Hustopeče

Žebětín: revitalizace nivy

(2018 - 2019)
pan Jiří Hudeček

Žebětín - Pod Borovníkem: ÚSES

(2018 - 2019)
Městská část Brno-Žebětín

Jevany - areál ČZU: vodní hospodářství

(2019)
architekti D.R.N.H., s.r.o./ČZU

Chvalovice: větrolam a výsadby u hřiště

(2013 - 2014)
Obec Chvalovice

Chomoutov: mokřadní biotopy

(1996 - 2005)
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Dub nad Moravou: revitalizace tůně Panské

(2016 - 2017)
Městys Dub nad Moravou

Břeclav - obchvat: kompenzační opatření

(2016 - 2020)
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mougins: zahrada

(2016 - 2018)
I.M.O.D.I.M SARL, F

Nymbursko: územní systém ekologické stability

(2016)
Státní pozemkový úřad

Oskava: břehové porosty

(2015­­ - 2017)
Lesy ČR, s.p.

Ječmeniště: vodní plochy

(2017 - 2020)
pan Zbyněk Ondrák

Podivín: krajinné prvky Panský les

(2019 - 2020)
pan Zbyněk Ondrák

Kamenná Horka: krajinné prvky Kotlánův les

(2017 - 2019)
Obec Kamenná Horka

Lomec: lokální biokoridor

(2017)
Státní pozemkový úřad Kutná Hora

Žehušice: zeleň s tůněmi

(2017 - 2019)
Státní pozemkový úřad Kutná Hora

Žebětín: propustky

(2018 - 2019)
Městská část Brno-Žebětín

Modřice - Primál: revitalizace lokality

(2018 - 2020)
Město Modřice

Novosedly - Slanisko

(2018 - 2020)
REVITA CZ, o.p.s.

Vikantice: zahradní jezírko

(2019 - 2020)
MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Kostelec u Kyjova: krajinné prvky

(2018 - 2020)
Ing. Pavel Prokeš

Polerady: ÚSES

(2019)
Státní pozemkový úřad Nymburk

Poruba nad Bečvou: vodní plochy Pod Carvaškou

(2019 - 2020)
Ing. Pavel Biskup

Černovice: sad

(2019)
Městská část Brno-Černovice

Opatovice I: biokoridor

(2019)
Obec Opatovice I

Lhotky u Malotic: krajinný prvek

(2019 - 2020)
pan Zdeněk Hamšík

Čejč: biocentrum Sluneční zátoka

(2019)
Obec Čejč

Krajinářské a vodohospodářské studie

Ostrava - Poruba a Pustkovec: revitalizace Pustkoveckého potoka

(2016 - 2017)
Statutární město Ostrava

Stará Ponávka v Brně: komplexní revitalizační studie

(2009 - 2012)
1. Černopolní s.r.o. / Magistrát města Brna

Mikroregion Podchřibí: protipovodňová a protierozní opatření

(2014 - 2015)
Svazek obcí mikroregionu Podchřibí

Mikroregion Ždánicko: protipovodňová a protierozní opatření

(2014 - 2015)
Mikroregion Ždánicko

Opava: protipovodňová a protierozní opatření

(2013 - 2014)
Statutární město Opava

Morava v CHKO Litovelské Pomoraví: revitalizace

(2014)
Unie pro řeku Moravu

Seninka: studie odtokových poměrů

(2015)
Státní pozemkový úřad

Ostrovce: studie odtokových poměrů

(2016)
Státní pozemkový úřad

Živá Šatava

(2016 - 2017)
Povodí Moravy, s.p.

Valová: obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku

(2009 - 2010)
Povodí Moravy s.p.

Soutok Moravy a Bečvy u Troubek: revitalizace

(2011 - 2012)
Obec Troubky

Písečná a řeka Morava u Štěpánova: revitalizace

(2011 - 2012)
Unie pro řeku Moravu

Nemilanka: protipovodňová a revitalizační opatření

(2012)
Statutární město Olomouc

Lednicko-valtický areál: hydrologické a vodohospodářské poměry

(2007)
MZe ČR

Brno: možnosti revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků

(2006)
Magistrát města Brna - OÚPR

Mikroregion Žídelná: protipovodňová a protierozní opatření

(2013 - 2014)
DSO Mikroregionu Žídelná

Mikroregion Hovoransko: protipovodňová a protierozní opatření

(2014)
EKOTOXA, s.r.o. / Mikroregion Hovorany

Morava pod Olomoucí: protipovodňová a revitalizační opatření

(2014 - 2015)
Koalice pro řeky

Trkmanka v km 5 - 35: revitalizace toku a nivy

(2014 - 2015)
Občanské sdružení Lužánek

Valašské Klobouky: vybraná povodí

(2015)
Město Valašské Klobouky

Vraník: studie odtokových poměrů

(2015)
Státní pozemkový úřad

Hluk - Boršice: studie odtokových poměrů

(2015)
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Adolfovice: studie odtokových poměrů

(2015)
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Všestudy: studie odtokových poměrů

(2016)
Státní pozemkový úřad

Lánovsko: studie odtokových poměrů

(2016)
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Lovčičky: studie odtokových poměrů

(2016)
Státní pozemkový úřad

Janovická Lhota: studie odtokových poměrů

(2016)
Státní pozemkový úřad

CHKO Litovelské Pomoraví: optimalizace hrází

(1997)
Ministerstvo ŽP ČR

Olomouc: návrh systému PPO severně od Olomouce

(1997 - 1998)
Statutární město Olomouc

Jablonné v Podještědí: regenerace krajiny

(2007 - 2011)
Společnost přátel přírody

Hloučela: koncepce revitalizace toku a nivy

(2005 - 2006)
AOPK ČR

Mikroregion Cezava: vize budoucí krajiny

(2005 - 2006)
Svazek obcí region Cezava

Mikroregion Větrník: studie krajinářských opatření

(2003)
DSO Větrník

Velička: koncepce revitalizace povodí

(2002 - 2003)
MŽP ČR

Kopytná: program řešení ochrany toku

(2002 - 2003)
MŽP ČR

Olomouc: rozšíření návrhu protipovodňové ochrany

(1998 - 1999)
Statutární město Olomouc

Hrušovany u Brna: podpora významného krajinného prvku

(2016)
Obec Hrušovany u Brna

Přerov: revitalizace lokality Předmostí

(2016)
Statutární město Přerov

CHKO Broumovsko: revitalizace vybraných povodí

(1996 - 1997)
Správa CHKO ČR / MŽP ČR

NP Podyjí: generel krajinných úprav

(1996 - 1997)
Ministerstvo ŽP ČR

Rožnovská Bečva: revitalizace

(1997 - 1998)
Ministerstvo ŽP ČR

Krumvíř: vodní plochy v nivě Spáleného potoka

(2017)
Obec Krumvíř

Vlčnov: Studie odtokových poměrů

(2017)
Státní pozemkový úřad Zlínský kraj

Čejč: krajinné prvky

(2018)
Obec Čejč

Starý Poddvorov: Studie odtokových poměrů

(2018)
Obec Starý Poddvorov

Šlapanice: Studie odtokových poměrů

(2018)
Město Šlapanice

Dobrčice - Robotňa: eliminace odtoku

(2019)
Obec Dobrčice

Rusava: Studie odtokových poměrů

(2019)
Obec Rusava

Vranovice - lokalita Časovské: revitalizace

(2019)
DVP Agro, a.s.

Rudické propadání: ochrana před zanášením

(2011)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Holásky: revitalizace holáseckých jezer

(2011-2012)
Magistrát města Brna - OŽP

Územní plány

Strážnice: vodohospodářská část územního plánu

(2011 - 2012)
ArchDesign, s. r. o.

Znojmo: vodohospodářská část územního plánu

(2009 - 2012)
ArchDesign, s. r. o.

Třebíč: vodohospodářská část územního plánu

(2011 - 2014)
ArchDesign, s. r. o.

Veselí nad Moravou: vodohospodářská část územního plánu

(1999 - 2001)
Atelier Urbi s. r. o.

Liberec: urbanistická soutěž

(1998)
Atelier Urbi s. r. o.

Nárameč: vodohospodářská část územního plánu

(2010)
ArchDesign, s. r. o.

Chromeč: vodohospodářská část územního plánu

(2010)
ArchDesign, s. r. o.

Níhov: vodohospodářská část územního plánu

(1997)
USB, Ing. arch. Vanda Ciznerová

Červenka: vodohospodářská část územního plánu

(1999 - 2000)
Atelier Urbi s. r. o.

Štěpánovice: vodohospodářská část územního plánu

(1999 - 2000)
Ing. arch. Jana Hurníková

Hranice na Moravě: Územní studie krajiny

(2018 - 2019)
EKOTOXA s.r.o./Město Hranice na Moravě

Brno - Jižní centrum: protipovodňová ochrana

(2019)
Kancelář architekta města Brna

Strategie a koncepce, rozvojové projekty

CHKO Soutok: plán péče - návrh vodohospodářské části

(2008 - 2009)
AOPK ČR

Brno: návrh systému správy ÚSES na území města

(2008 - 2009)
Město Brno

Jihomoravský kraj: koncepce ochrany přírody

(2003 - 2005)
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Litovelské Pomoraví: optimalizace hrází

(1998 - 1999)
Magistrát města Olomouce

Morava od Otrokovic po Kroměříž: povodňové rozlivy

(2011 - 2012)
Zlínský kraj

MŽP ČR: poradenství v oboru vodního hospodářství krajiny

(2007 - 2010)
MŽP ČR

Soutok NPP: Plán péče návrh vodohospodářské části

(2018)
AOPK ČR

CHKO ČR: strategie péče o vodní toky

(1999 - 2000)
Správa chráněných krajinných oblastí ČR

Informační panely a letáky

Velké Pavlovice: naučná stezka Krajem vína a meruněk

(2011)
Obec Velké Pavlovice

Ostopovice: naučná lesní stezka

(2009)
Obec Ostopovice

Ponávka: revitalizace panely

(2010)
1. Černopolní / Magistrát města Brna

Nesovice: nádrž Hrubé díly

(2008 - 2011)
Obec Nesovice

Vědecká a výzkumná činnnost

Zelená infrastruktura ČR

(2019 - 2021)
Mendelu/Technologická agentura ČR

Technická a odborná pomoc

Podlešín PVE: posouzení vlivu na přírodu a krajinu

(2016)
Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Posudek metodiky monitoringu morfologie toků

(2007)
MŽP ČR

Libický luh: posudek vlivu dostavby dálnice D11

(2004)
Ekologický právní servis

Trkmanice: vodohospodářská část posouzení Naturové lokality

(2003 - 2004)
Sagittaria

Profil Morávky: posudek Plánu péče ZCHÚ

(2000)
MÚ Frýdek Místek, RŽP

Povodně 1997: posudky akcí Ministerstva zemědělství ČR

(1999 - 2000)
MZe ČR

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /