+420 549 255 496 /  

Strategie a koncepce, rozvojové projekty

  • Rozvoj venkova a krajiny
  • Ochrana přírodních a kulturních hodnot
  • Vodní hospodářství krajiny …

Strategické studie a koncepční dokumenty, politiky, projekty pro čerpání z fondů EU.

Reference

CHKO Soutok: plán péče - návrh vodohospodářské části

(2008–2009)
AOPK ČR

Brno: návrh systému správy ÚSES na území města

(2008–2009)
Město Brno

Jihomoravský kraj: Koncepce ochrany přírody

(2003–2005)
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Litovelské pomoraví: optimalizace hrází

(1998–1999)
Magistrát města Olomouce

Morava od Otrokovic po Kroměříž: povodňové rozlivy

(2011–2012)
Zlínský kraj

MŽP ČR: poradenství v oboru vodního hospodářství krajiny

(2007–2010)
MŽP ČR

CHKO ČR: Strategie péče o vodní toky

(1999–2000)
Správa chráněných krajinných oblastí ČR

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /