+420 549 255 496 /  

Projekty vodních toků

  • Úpravy toků
  • Revitalizace
  • Hráze a jiná protipovodňová opatření
  • Hrazení bystřin
  • Odstranění migračních bariér
  • Voda jako architektonický a rekreační prvek …

Zpracování projektových dokumentací všech stupňů – investiční záměry, dokumentace k územnímu, stavebnímu i vodoprávnímu řízení, prováděcí a zadávací dokumentace. Zajištění inženýrských činností, tzn. příprava podkladů, projednání, pomoc se zajištěním dotací, dozory na stavbách. Od záměru přes projekty a správní řízení k realizaci.

Reference

Bílovka v CHKO Poodří: komplexní revitalizace

(2001 - 2007)
Povodí Odry, státní podnik

Trnávka v Trnavě: revitalizace toku

(2016)
Mesto Trnava, SR

Ponávka v Komárově: intravilánová úprava

(2015 - 2017)
Veřejná zeleň města Brna

Odra: úpravy koryta u Polaneckého lesa

(2011 - 2013, AD 2014 - 2015)
Povodí Odry, státní podnik

Opava nad Krnovem: protipovodňová opatření

(2011 - 2012)
PÖYRY Environment a. s./Povodí Odry s.p.

Opusta: revitalizace toku

(2015 - 2017)
Povodí Odry, státní podnik

Svratka v Borači: odběr na MVE

(2010 - 2012)
Tišnovská dřevovýroba s. r. o.

Svratka v Brně (IKEA): úpravy břehu

(2006 - 2007)
Dobrý dům, s.r.o. Brno

Syrovínka nad Syrovínem: hrazení bystřiny

(2007 - 2008)
Lesy ČR s.p.

Syrovínka pod Syrovínem: odbahnění toku

(2007)
Lesy ČR s.p.

Vlčnov: stabilizace drobného toku

(2006 - 2007)
Lesy ČR s.p.

Blata v Bystročicích: protipovodňová ochrana

(2016)
Povodí Moravy, s.p.

Zamazaná pod Miloticemi: odbahnění toku

(2016)
Povodí Moravy, s.p.

Malá Vrbka: stabilizace koryta lesní bystřiny

(2013 - 2017)
Lesy ČR s.p.

Rudický potok: stabilizace koryta

(2013)
ŠLP Masarykův les Křtiny, MU v Brně

Bělá u Lhoty Rapotiny: přeložka koryta

(2017)
SUDOP BRNO, s.r.o./SŽDC

Zámecká Morava: revitalizace toku

(1997 - 2003)
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Čerlinka a Třídvorka

(1998 - 2003)
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Skalský potok: revitalizace toku

(2017 - 2018)
Lesy České republiky, s.p.

Brušovecký potok: revitalizace toku

(2017 - 2018)
Lesy České republiky, s.p.

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /