+420 549 255 496 /  

Projekty nádrží

  • Víceúčelové nádrže
  • Rybníky
  • Poldry
  • Tůně a Mokřady
  • Slepá ramena

Zpracování projektových dokumentací všech stupňů – investiční záměry, dokumentace k územnímu, stavebnímu i vodoprávnímu řízení, prováděcí a zadávací dokumentace. Zajištění inženýrských činností, tzn. příprava podkladů, projednání, pomoc se zajištěním dotací, dozory na stavbách. Od záměru přes projekty a správní řízení k realizaci.

Reference

Kuřim: revitalizace vodní nádrže Srpek

(2007)
Město Kuřim

Otnice: malá vodní nádrž v biocentru Žleb

(2006 - 2007)
Obec Otnice

Růžová: poldr a revitalizace toku

(2016 - 2017)
Státní pozemkový úřad

Komořany: obnova nádrže Studýnka

(2013 - 2016)
Obec Komořany

Drahany: obnova návesní nádrže

(2007)
Městys Drahany

Podolí: poldr Hrušky

(2004 - 2005)
Obec Podolí

Přítoky Divoké Orlice: poldry

(2003 - 2006)
ZVHS - Oblast povodí Labe

Strážek: obnova rybníka Pod Jemnicí

(2001 - 2002)
Obec Strážek

Sluňákov: obnova nádrže Rozvišť

(1998 - 2003)
Magistrát města Olomouce

Ždánice: malá vodní nádrž Salaš

(2016 - 2017)
Město Ždánice

Boršice u Buchlovic: nádrž pod Sv. Janem

(2016 - 2019)
Obec Boršice u Buchlovic

Štěpánovský potok u St. Města: soustava nádrží

(2016 - 2018)
Ing. Dušan Juříček

Žádlovice: malá vodní nádrž U Pily

(2016 - 2018)
Lesy České republiky, s.p.

Horní Opava: poldry

(2011 - 2012)
PÖYRY Environment a. s./Povodí Odry s.p.

Litultovice: obnova nádrže

(2018 - 2019)
Obec Litultovice

Kuřimka: sedimentační přednádrž a mokřad

(2011 - 2014)
PÖYRY Environment a. s./Povodí Moravy, s.p.

Kamenná Horka: obnova nádrže 1 a 2

(2008 - 2010)
Obec Kamenná Horka

Strážnice: zámecký park - obnova nádrží

(1997)
Ústav lidové kultury Strážnice

Přerov - Újezdec: posouzení poldru

(2016)
Statutární město Přerov

Starý Hrozenkov: revitalizace nádrže

(1998 - 2002)
Obec Starý Hrozenkov

Žítková: revitalizace nádrže

(1998 - 2001)
Obec Žítková

Odry: revitalizace lokality Vladař

(2006 - 2007)
Město Odry

Skřivany: vodní plocha Sv. Anna

(2017)
Obec Skřivany

Nectava: rekreační nádrž

(2017 - 2018)
MIKROP Čebín, a.s.

Pržno: obnova malé vodní nádrže

(2018 - 2020)
Obec Pržno

Ptáčov: obnova nádrže

(2016 - 2018)
pan Libor Vaněk

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /