+420 549 255 496 /  

Projekty krajinných prvků

  • Protierozní opatření
  • Biocentra a biokoridory
  • Větrolamy
  • Lesoparky a parková zeleň
  • Cesty
  • Terénní úpravy
  • Rekultivace po těžbě

Zpracování projektových dokumentací všech stupňů – Projekty opatření zvyšujících stabilitu a užitnou hodnotu krajiny, včetně zajištění podkladů, pomoc při projednání s vlastníky, pomoc se zajištěním dotací …. komplexní služby od studie území po návrh a dodávku na klíč.

Reference

Kobylí: revitalizace lokality Smraďula

(2012 - 2015)
Obec Kobylí

Karlovy Vary: biocentrum Meandr Ohře

(2006 - 2007)
Ekologická dílna Brno/Město Karlovy Vary

Starovice: revitalizace rybníka a toku

(2011 - 2015)
Obec Starovice

Hovorany: mokřady v biocentru

(2012 - 2013)
Dr. Ing. Petr Marada

Klentnice: obnova sadů - prvky ÚSES

(2013 - 2015)
Obec Klentnice

Nošovice - Hyundai: kompenzační opatření

(2006 - 2007)
Kovoprojekta Brno a.s./Moravskoslezský kraj

Jaroměř - Josefovské louky: ornitologický park

(2014 - 2016)
Česká společnost ornitologická

Velké Pavlovice: biocentrum Zahájka

(2008 - 2010)
Město Velké Pavlovice

Žatčany: biokoridor I a II

(2011 - 2014)
Obec Žatčany

Lednice: revitalizace lokality Hozloky

(2010)
Obec Lednice na Moravě

Kozinec: rekultivace poddolovaného území

(2009 - 2013)
OKD a.s.

Rapotice: revitalizace lokality Dolna

(2008)
Obec Rapotice

Morkůvky: mokřad

(2014 - 2015)
paní Olga Nádeníčková

Hustopeče - Křížový kopec: rozšíření biocentra

(2016 - 2017)
Město Hustopeče

Chvalovice: větrolam a výsadby u hřiště

(2013 - 2014)
Obec Chvalovice

Chomoutov: mokřadní biotopy

(1996 - 2005)
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Dub nad Moravou: revitalizace tůně Panské

(2016 - dosud)
Městys Dub nad Moravou

Břeclav - obchvat: kompenzační opatření

(2016 - dosud)
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mougins: zahrada

(2016 - dosud)
I.M.O.D.I.M SARL, F

Nymbursko: územní systém ekologické stability

(2016)
Státní pozemkový úřad

Oskava: břehové porosty

(2015­­ - 2017)
Lesy ČR, s.p.

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /