+420 549 255 496 /  

Krajinářské a vodohospodářské studie

  • Optimalizace vodního režimu krajiny
  • Studie odtokových poměrů
  • Protierozní opatření
  • Ochrana přírody a péče o chráněná území
  • Společná zařízení pozemkových úprav
  • Rekreace

Zpracování studií regionů či povodí od průzkumů a analýz po návrhy opatření, koncepce včetně zpracování GIS.

Reference

Ostrava - Poruba a Pustkovec: Revitalizace Pustkoveckého potoka

(2016–2017)
Statutární město Ostrava

Stará Ponávka v Brně: komplexní revitalizační studie

(2009–2012)
1. Černopolní s.r.o. / Magistrát města Brna

Mikroregion Podchřibí: protipovodňová a protierozní opatření

(2014–2015)
Svazek obcí mikroregionu Podchřibí

Mikroregion Ždánicko: protipovodňová a protierozní opatření

(2014–2015)
Mikroregion Ždánicko

Opava: protipovodňová a protierozní opatření

(2013–2014)
Statutární město Opava

Morava v CHKO Litovelské Pomoraví: revitalizace

(2014)
Unie pro řeku Moravu

Seninka: Studie odtokových poměrů

(2015)
Státní pozemkový úřad

Ostrovce: Studie odtokových poměrů

(2016)
Státní pozemkový úřad

Živá Šatava

(2016–2017)
Povodí Moravy, s.p.

Valová: obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku

(2009–2010)
Povodí Moravy s.p.

Soutok Moravy a Bečvy u Troubek: revitalizace

(2011–2012)
obec Troubky

Písečná a řeka Moravy u Štěpánova: revitalizace

(2011–2012)
Unie pro řeku Moravu

Nemilanka: protipovodňová a revitalizační opatření

(2012)
Statutární město Olomouc

Lednicko-valtický areál: hydrologické a vodohospodářské poměry

(2007)
Mze ČR

Brno: Možnosti revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků

(2006)
Magistrát města Brna - OÚPR

Mikroregion Žídelná: protipovodňová a protierozní opatření

(2013–2014)
DSO Mikroregionu Žídelná

Mikroregion Hovoransko: protipovodňová a protierozní opatření

(2014)
EKOTOXA, s.r.o. / Mikroregion Hovorany

Morava pod Olomoucí: protipovodňová a revitalizační opatření

(2014–2015)
Koalice pro řeky

Trkmanka v km 5 - 35: revitalizace toku a nivy

(2014–2015)
Občanské sdružení Lužánek

Valašské Klobouky: vybraná povodí

(2015)
Město Valašské Klobouky

Vraník: Studie odtokových poměrů

(2015)
Státní pozemkový úřad

Hluk-Boršice: Studie odtokových poměrů

(2015)
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Adolfovice: Studie odtokových poměrů

(2015)
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Všestudy: Studie odtokových poměrů

(2016)
Státní pozemkový úřad

Lánovsko: Studie odtokových poměrů

(2016)
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Lovčičky: Studie odtokových poměrů

(2016)
Státní pozemkový úřad

Janovická Lhota: Studie odtokových poměrů

(2016)
Státní pozemkový úřad

CHKO Litovelské Pomoraví: optimalizace hrází

(1997)
Ministerstvo ŽP ČR

Olomouc: návrh systému PPO severně od Olomouce

(1997–1998)
Statutární město Olomouc

Jablonné v Podještědí: regenerace krajiny

(2007–2011)
Společnost přátel přírody

Hloučela: koncepce revitalizace toku a nivy

(2005–2006)
AOPK ČR

Mikroregion Cezava: vize budoucí krajiny

(2005–2006)
Svazek obcí region Cezava

Mikroegion Větrník: studie krajinářských opatření

(2003)
DSO Větrník

Velička: koncepce revitalizace povodí

(2002–2003)
MŽP ČR

Kopytná: Program řešení ochrany toku

(2002–2003)
MŽP ČR

Olomouc: rozšíření návrhu protipovodňové ochrany

(1998–1999)
Statutární město Olomouc

Hrušovany u Brna: podpora významného krajinného prvku

(2016)
Obec Hrušovany u Brna

Přerov: revitalizace lokality Předmostí

(2016)
Statutární město Přerov

CHKO Broumovsko: revitalizace vybraných povodí

(1996–1997)
Správa CHKO ČR / MŽP ČR

NP Podyjí: generel krajinných úprav

(1996–1997)
Ministerstvo ŽP ČR

Rožnovská Bečva: revitalizace

(1997–1998)
Ministerstvo ŽP ČR

Rudické propadání: ochrana před zanášením

(2011)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Holásky: revitalizace holáseckých jezer

(2011-2012)
Magistrát města Brna - OŽP

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /